DE GOOISE DJ

Lees hoe de GooiseDJ Persoonlijke Gegevens beschermt met het Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy

Bij Gooise DJ begrijpen we het belang van expertise, autoriteit en betrouwbaarheid (E-A-T) en Your Money or Your Life (YMYL) in de online wereld. Daarom zetten we ons in om de hoogste normen van E-A-T en YMYL na te leven in het beheer van uw persoonlijke gegevens. Onze medewerkers die met persoonsgegevens omgaan zijn getraind op het gebied van gegevensbescherming en zeer ervaren. Wij zorgen ervoor dat we voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming.

Als gevolg hiervan kunt u erop vertrouwen dat Gooise DJ uw persoonlijke gegevens op een verantwoorde, veilige en transparante manier verwerkt. Ons privacybeleid is zorgvuldig opgesteld om te voldoen aan de hoogste normen van gegevensbescherming, en we zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden en eventuele zorgen te bespreken die u mogelijk heeft over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens.

Gooise DJ, is onderdeel van Sales Architects, KvK nummer 67649645 en is gevestigd in Blaricum. Sales Architects is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tel: 06-28480234
website
https://www.gooisedj.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gooise DJ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verzamelt geen gevoelige informatie.  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gooisedj.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gooise DJ heeft een data-officer die toeziet op het uitvoeren van onze Privacy Policy.
Gooise DJ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Gooise DJ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gooise DJ) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gooise DJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:  we bewaren persoonsgegevens tot 7 jaar na een feestdatum, omdat we verplicht zijn deze gegevens aan te houden voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gooise DJ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We delen jouw persoonsgegevens met derden, zoals onze DJ’s die de boeking uitvoeren namens de Gooise DJ. Uiteraard zullen we gegevens nooit aan derde partijen verkopen of delen met andere bedrijven, anders dan bedrijven die aan ons gelieerd zijn. We sluiten bewerkersovereenkomsten af met deze bedrijven om te zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gooise DJ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gooise DJ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gooise DJ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gooisedj.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voor meer informatie kun je kijken op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ en op de website van de Kamer van Koophandel:
Kamer van Koophandel (KvK) – https://www.kvk.nl/
De KvK is het handelsregister in Nederland en verstrekt informatie over bedrijven en organisaties.
Ons KvK nummer is: 67649645

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gooise DJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website beschikt over een SSL certificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ons contactformulier